Gazprom Описание

Gazprom е водеща компания в добива на природен газ. Със седалище в Москва, Gazprom е създаден през 1989г. и е управляван от Руското правителство.

Gazprom Графика

 

UA-58431095-1