Yahoo Описание

Yahoo е един от най-популярните сайтове в Америка и се търгува на NASDAQ. Компанията е основана през 1994 г., тя е добре известна със своята търсачка, имейл услуги, новини и реклама. Основана от Джери Янг и Дейвид Фило, централния офис на компанията се намира в Сънивейл, Калифорния.

Ad Codes Widget

Ad Code

UA-58431095-1