Dow Jones Описание

Също така известен като Dow или Dow Jones Industrial Average е борсов индекс, който измерва представянето на 30те най-големи публични дружества(сините чипове) в САЩ. Един от най-известните индекси в света и се счита за индикатор на състоянието на Американската икономика. В индекса са включени компании като: Boeing, American Express, Coca-Cola, Intel, Microsoft, Nike

Dow Jones

 

UA-58431095-1