Nasdaq Composite Описание

Индекс, измерващ всички акции на компании търгувани на Американския извънборсов пазар NASDAQ. Това означава, че индексът измерва над 3000 компании. Той се използва като индикатор на състоянието на технологичните компании и разрастващите се дружества. В индекса са включени компании като: Apple, Google, IBM, McDonald’s, Pepsi, Wal-Mart, Yahoo.

Nasdaq Composite Графика

 

UA-58431095-1