S&P500 Описание

Индекс, включващ в себе си 500те най-големи публично търгувани дружества в САЩ по пазарна капитализация. Един от най-известните и най-често цитирани индекси в цял свят, благодарение на своята методика и големия брой на компании, които са включени в него. Той се счита за най-точния индикатор за състоянието на икономиката на САЩ. В индекса са включени компании като: Amazon, Apple, AT&T, Bank of America, Berkshire Hathaway, Cisco, Facebook, Electronic Arts, Avon

S&500 Графика

UA-58431095-1