Gold (XAU)Златото е ценна суровина и един от най-търсените благородни метали. То е най-старата търгувана суровина и се счита за убежище при инфлация. Исторически погледнато има негативна корелация с Американския долар.
Silver (XAG)Среброто е един от най-търсените благородни метали. Обикновено се извлича от мед, злато и цинкови руди и рядко се добива само по себе си. В резултат на това цената на среброто до голяма степен се определя от търсенето на другите метали. Среброто има положителна корелация със златото.
CopperМедта е един от най-широко използваните метали. Той се използва от хиляди години. САЩ, Япония и Русия са трите най-големи потребители на суровината в световен мащаб. Двата най-големи пазара на мед са Ню Йорк и Лондон.
Platinum XPTПлатината е благороден метал, който се добива предимно в Русия и Южна Африка и стойността му е по-висока от тази на златото особено в периоди на политическа стабилност, тъй като е значително по-рядък метал.
OilПетролът (нефтът) се използва като суровина за производството на голям брой продукти. Наричан още "черно злато" поради огромната необходимост на съвременния свят от него.
CornЦаревицата се смята за една от най-важните култури на планетата. САЩ е най-големият производител и износител на царевични култури в света. Метеорологичните условия са най-важният фактор за цената на царевицата.
CoffeeКафето е една от най-популярните напитки в целия свят, произвежда се предимно в развиващите се страни като Бразилия, Виетнам, Индонезия и Колумбия. Цените на кафето могат да бъдат непостоянни и са повлияни от политически вълнения в тези страни както и от метеорологичните условия.
SugarЗахарта е важна стока и има някои съществени различия с останалите суровини. Най-големите производители в световен мащаб на захар са Бразилия, Китай, Индия, Тайланд и Европейския съюз. Цените на захарта са силно повлияни от метеорологичните условия в тези региони.
UA-58431095-1