Copper Описание

Медта е един от най-широко използваните метали. Той се използва от хиляди години. САЩ, Япония и Русия са трите най-големи потребители на суровината в световен мащаб. Двата най-големи пазара на мед са Ню Йорк и Лондон.

Copper Графика

 

UA-58431095-1