Platinum Описание

Платината е благороден метал, който се добива предимно в Русия и Южна Африка и стойността му е по-висока от тази на златото особено в периоди на политическа стабилност, тъй като е значително по-рядък метал.

Platinum Графика

 

UA-58431095-1