Sugar Описание

Захарта е важна стока и има някои съществени различия с останалите суровини. Най-големите производители в световен мащаб на захар са Бразилия, Китай, Индия, Тайланд и Европейския съюз. Цените на захарта са силно повлияни от метеорологичните условия в тези региони.

Sugar Графика

 

UA-58431095-1