Gold описание

Златото е ценна суровина и един от най-търсените благородни метали. То е най-старата търгувана суровина и се счита за убежище при инфлация. Исторически погледнато има негативна корелация с Американския долар.

Gold Графика

UA-58431095-1