Silver описание

Среброто е един от най-търсените благородни метали. Обикновено се извлича от мед, злато и цинкови руди и рядко се добива само по себе си. В резултат на това цената на среброто до голяма степен се определя от търсенето на другите метали. Среброто има положителна корелация със златото.

Silver Графика

UA-58431095-1