Форекс бинарни опции

Същност на Форекс пазара и бинарните опции:

Форекс пазарът в момента е един от най­-големите и най-­печелившите пазари в света по отношение на дневния оборот. Валутният пазар помага на международните инвеститори и техните сделки чрез предоставяне на възможност за конвертиране на най-­различни валути. За значителна част от огромния оборот допринася онлайн търговията на Форекс пазара, която постоянно нараства през последните години. Тази тенденция се очаква да продължи и в бъдеще.

Бинарните опции са новият хит сред търговията с финансови инструменти. Те са нова и подобрена версия на Форекс търговията, но по­ опростена и лесна алтернатива, което ги прави предпочитания метод. Първоначално бинарните опции са се считали за екзотичен тип опции, но след средата на 2008г. много онлайн платформи започват предлагането им и стават популярни. На сегашен етап броят на инвеститорите на пазара на бинарни опции е значително по­-малък от този на Форекс пазара, но анализаторите са оптимисти, че с в ремето броят им ще нараства с бързи темпове.

Какви са разликите между бинарните опции и Форекс ?

Сравнението между тези два пазара не е лесно, тъй като и двата имат техните предимства и недостатъци.

Първата разлика

се състои в това, че Форекс пазарът изисква професионални познания и опит в търговията с чуждестранна валута, докато търговията с бинарни опции е съвсем проста и лесно разбираема дори за хора без опит.

Втората разлика

се изразява в това, че бинарните опции предоставят по-­високо ниво на възвръщаемост в сравнение с Форекс. Процентите на възвръщаемост на бинарните опции са в границите на 60% до 400%. При Форекс търговията, възвръщаемостта е несигурна и може да бъде определена едва след затварянето на сделката.

Третата разлика

е в това, че търговията с бинарни опции е по-­безопасна в сравнение с Форекс търговията. При бинарните опции много брокери предоставят до 15% възстановяване в случаи на загуба, което действа като защита за инвеститорите. Форекс търговията не предлага подобни предпазни мерки в случаи на погрешни сделки.

Друга разлика

е, че при Форекс търговията можете да търгувате само през делничните дни, докато бинарните опции Ви позволяват търговия дори и през уикенда.

Следващата разлика

се състои в това, че количеството на предлагани инструменти за търговия се различава значително. При бинарните опции инвеститорът може да избира не само валути, както е при Форекс, но също така и акции, стоки, индекси от цял свят.

Въпреки че определихме няколко различия тези два пазара имат и своите общи черти. И двата пазара са лесно достъпни за всеки, тъй като са интернет-базирани и всеки, който желае може да търгува от своя дом, офис или дори по време на път. Това, което е необходимо е интернет връзка и определен стартов капитал, който може да е дори само 100$.

Като цяло, всеки може да се присъедини към тези революционни пазари. Просто направете своите анализи и изследвания и изберете най­-правилния брокер за вашите нужди.

Подобни статии

UA-58431095-1