ikonomicheski-kalendarЕдно от нещата, които разделят пазарите на бинарни опции от останалите финансови пазари е, че посоката на цените на търгуемите инструментите е най-важна за определяне на това дали ще спечелим или не.

При очаквания за покачване на цената на даден актив използваме CALL опции, докато при очаквания за спад – използваме PUT опции. Основаната задача на всеки, които търгува бинарни опции е да направи прогноза, на база дадена информация, за това как е възможно да се измени цената за определен период. Но как точно определяме решението дали да сме положително или отрицателно настроени към даден актив. Това, разбира се, е сложен процес и тук ние ще разгледаме някои от инструментите, които се използват за да се направи най-добрата прогноза.

Анализиране на икономически данни

Един то начините за изготвяне на прогнози за цените е преглед на икономическите данни, които ще бъдат публикувани (Можете да използвате нашия икономически календар – ТУК). Обикновено, тези, които разчитат на този метод го наричат „фундаментален анализ“, защото се анализират фундаментални икономически данни, които са свързани с актива, който ще се търгува.

Например, ако сте решили да търгувате определена компания, важни фактори са последните корпоративни печалби, съотношението P/E, разработка на нови продукти и много други. И ако виждате добри данни, в някоя от тези области е добра идея да заложите на CALL опциите, защото очаквате цената на компанията да расте. И обратно ако считате, че данните са слаби или под очакваните нива е добре да заложите на PUT опции.

Търговия с валути

Разбира се, когато сте решили да търгувате валутни двойки (EUR/USD, GBP/USD и др) то информацията за определена компания няма да ви е особено полезна. Затова ще се насочите към икономически данни за съответните държави, свързани с избраната валутна двойка. В този случай най-важни такива данни ще са данни за БВП (Брутен вътрешен продукт), данни за инфлацията, данни за продажбите на дребно, както и нивата на лихвените проценти.

Когато става ясно, че една страна има особено силни данни в някоя от тези области е добре да заложите на CALL опции. Докато при очаквания или вече реализирани лоши данни е добре да заложите срещу тази валута и да купите PUT опции.

Възможно е  първоначално да ви изглежда трудно да се направи точна оценка на тези данни, но трябва да запомните, че те се публикуват на определени интервали от време и са ясно видими в някой добър Икономически календар където ще ви бъде дадена по-голямата част от информацията за да направите информирано решение за търговия.

Търговия със суровини

Когато става въпрос за суровини, различни фактори се вземат под внимание. Обикновено, търговците са склонни да разглеждат класическото „търсене и предлагане“ при вземане на решение за търговия. По-конкретно, това означава, че ако една стока (злато, сребро, петрол) е в недостиг, то цените са склонни да се покачват, което е подходящо за CALL опции. От друга страна, когато при тези суровини  се наблюдава голямо предлагане, цените се очаква да падат, което създава предпоставки за PUT опции.

За да разберат търсенето и предлагането на пазара на петрол, много търговци гледат доклада за седмичните му запаси, който показва нивото на доставките на петрол за предишната седмица. Когато доставките намаляват е добра идея да се откриват CALL позиции на петрола, защото цените се очаква да се покачват. А когато запасите показват увеличение противоположният сценарий е на лице и търговците са склонни да закупуват PUT опции.

Заключение

Когато се отчитат всички тези фактори, търговците са в състояние да направят по-информирани решения относно активите, които наблюдават и търгуват. Разбирането на икономическите данни помага да определите дали да бъдете положително или отрицателно настроение към определен актив и да намалите риска при тези активни финансови пазари.

Подобни статии

UA-58431095-1