Candlestick

Тези от вас, които са запознати с основните елементи на техническия анализ вероятно са използвали Японските свещи в своите анализи на пазара и това е разбираемо защото с тях е много лесно да се направи оценка с един бърз поглед. Благодарение на различните формации на Японските свещи се дават силни индикации за това как ще се движат цените в бъдеще.

Познанията по Японските свещи са ценна информация за всеки, които е решиш да търгува бинарни опции, защото техните модели дават много информация при предвиждането на посоката на цените. Това е от решаващо значение дали да се закупи CALL или PUT опция, така че тук ще разгледаме някои от начините на тълкуване на Японските свещи и по-известните модели, които се използват при търговията.

Тълкуване на графиките

Японските свещи са много ценни определяне на обръщане на тренда както и за входни и изходни точки за нови сделки. Но как можем да интерпретираме правилно информацията , предоставена ни от тях? Първо трябва да разберем какво представляват самите свещи.

Свещта се състои от информация показваща най-високата точка, най-ниската точка, точката на отваряне и точката на затваряне за определен период. Най-високата точка е най-високото ниво, като е достигала цената за този определен период, за най-ниската точка важи обратното. Тялото на свещта показва разликата между отварянето и затварянето за определен период. Като се използват различни цветове в зависимост от това дали цената на отваряне е по-ниско или по-високо от цената на затваряне. Сянка се нарича разстоянието между цената на отваряне/затваряне и най-ниската/най-високата точка. За да ви стане по-ясно можете да видите обясненията на следната графика:

Candlestick3

Нека погледнем как изглеждат Японските свещи на графиката като цяло, за да се види как те се вписват в по-голямата картина:

Candlestick4

Дълги и къси тела на свещите

Candlestick5

Поглеждайки размерът на тялото на свещта лесно може да се даде важна информация за потенциалната посока на цената. Късите тела показват ограничено движение на цената и консолидация. Обратно, по-дългите тела предполагат сила при купуване и продаване. Дългите сенки показват висока волатилност на цената.

„Обесен човек“ и „Чук“

Нека разгледаме конкретни примери на Японските свещи за да определим потенциални обратни движения на цената (което е ключ към печеливши сделки при бинарните опции). Най-известни модели са Чукът (hammer) и „Обесеният човек“ (hanging man), които може да видите на графиката:

Candlestick6

Когато цената е в силно низходящо движение (down trend) , вие можете да търсите възможност за покупка на CALL опции когато се почви „чукът“. Логиката зад този модел е, че цената вече е на изключително ниски нива, но много хора купуват (доказателство за това е голяма сянка).

Обратно, когато цените показват силно възходящо движение (up trend), вие може да търсите възможност за PUT опции след образуването на „обесения човек“. Логиката е, че цените са вече на високи нива (твърде е скъпо), но продавачите стават повече (и тук сянката показва това).

Обобщено, когато забележите „чук“ , закупувате CALL опции, а когато забележите “обесеният човек“ закупувате PUT опции.

Поглъщащи фигури

Следващите модели, които ще разгледаме са моделите на поглъщане, които са бичи и мечи – Engulfing patterns (bullish and bearish).

Candlestick7

Мечи поглъщане често се наблюдава когато цените са във възходящо движение и се очаква обръщане на движението. Логиката е в това, че настроенията са „засенчени“ от низходящ импулс и цените е вероятно да продължат да падат. Когато този модел се появи е добре да откриете PUT позиции.

Бичи поглъщане се забелязва, когато цените са в низходящ тренд и се очаква промяна на движението. Логиката е обратна на тази на предишното поглъщане и когато се появи този модел се препоръчва закупуване на CALL опции.

Използване на Японски свещи за определяне на обръщане на движението

От горните примери, можем да видим, че Японските свещи могат да предоставят един лесен начин за определяне на потенциални обрати в движението на цените. Тази информация може да бъде от решаващо значение, когато търсите вход за търговия с бинарни опции. Когато цените са в силно низходящо движение и се появи някой от обсъжданите модели  („чук“ или бичи поглъщане) е добре да отворите CALL опции, а когато сте в силно възходящо движение и се появят „обесения човек“ или мечи поглъщане е препоръчително да отворите PUT опции.

Подобни статии

UA-58431095-1