Ще представим една класическа стратегия и ще покажем добрата и лошата й страна както и начините, по които можем да я адаптираме за търговия с бинарни опции. Името и е 1-2-3. Не оставяйте това минималистично наименование да ви заблуди. Тази стратегия се състои от три-точков модел: погледнете на изображение1 (без да гледате изображение2) и ще разберете напълно идеята. Съществуват две разновидности на тази стратегия: 1-2-3 надолу и 1-2-3 нагоре. При 1-2-3 надолу имаме точка 1, която е най-високо в модела, а при 1-2-3 нагоре точка 1 е най-ниско. Тази стратегия се използва при обръщане на тренда т.е. 1-2-3 надолу ще се появи след възходящ такъв и обратно при 1-2-3 нагоре. Когато пазарът премине нивото на подкрепа или съпротива оформено от точка 2 тогава имаме сигнал, но точка 3 трябва да е по-ниско от точка 1 при 1-2-3 стратегията надолу и точка 3 да е над точка 1 при 1-2-3 стратегията нагоре.

Лоши страни

Споменахме за обръщане на тренда и тук е мястото където стратегията проявява своята слаба страна. Чували сме за фразата „Трендът е твой приятел“ затова и вероятността за успех е по-голяма когато следваме тренда. Когато се опитваме да идентифицираме обръщане на тренда ние лесно можем да сбъркаме защото това може да е само корекция. Но можем да избегнем това като следваме правилото, че точка 1 трябва да е най-високото ниво т.е. цената премине ли точка 1 не можем да приложим стратегията.

Добри страни

Тази стратегия е доказана и се използва от играчи на различни пазари, тъй като е лесна и следва цените без да се използват индикатори. Погледнете изображение2 това е новосформиралия се низходящ тренд и сигналът за вход в позиция е когато се пресече нивото формирано от точка 2.

Как да използваме стратегията 1-2-3

Първото от което се нуждаете е софтуер, на който да наблюдавате ценовите движения (препоръчваме ви MetaTrader), нагласете чиста графика без никакви индикатори, при тази стратегия ни интересуват само ценовите движения. Ще обясним стратегията 1-2-3 надолу, като имате предвид, че същите правила се прилагат и за 1-2-3 нагоре, противоположно разбира се.  След възходящ тренд ние трябва да търсим формиране на 1-2-3 модела, като разбира се точка 1 да е най-високо. Тази точка ще стане най-високото ниво на тренда, ако цената я подмине тогава търсим нова точка 1, която да е най-високата. От тук започва движението надолу и ние ще отбележим края на този ход с точка 2. В този момент имаме възходящ тренд и корекция, която вече е приключила в точка 2 и започнало обратно движение нагоре. Ако това движение подмине точка 1, тогава нямаме 1-2-3 формация и чакаме за нова такава. Но ако ходът на цената не достигне точка 1 и започне да пада, като най-високата точка на това движение става точка 3. Всички условия са изпълнени, но все още има едно много важно правило, което трябва да следваме: цената трябва премине  по-ниско от нивото създадено от точка 2. Ако това стане имаме сигнал падане на цената т.е. за Пут опция. На изображение3 може да видите няколко 1-2-3 формации с отбелязан вход. (За други стратегии вижте тук)

Стратегия 1-2-3

Стратегия 1-2-3

Стратегия 1-2-3

Подобни статии

UA-58431095-1