реални срещу бинарни опцииКакво представляват опциите?

Опциите са финансови инструменти, които дават правото на даден инвеститор да купи или продаде определен актив на предварително определена цена в определен срок.

Традиционните опции, наричани понякога Ванила опции, имат както прилики така и разлики с бинарните опции, наричани още дигитални опции.

Какви прилики имат те?

Нека сравним традиционните опции с по-новите и модерни напоследък бинарни опции. И двата вида опции са различен тип деривативни инструменти – тяхната цена се определя от определен базов актив. И  двата вида са по  същество  финансови инструменти, които дават на трейдъра правото, но не и задължението, да закупи или продаде определен актив, който  може да бъде акция, валута, индекс и други, на определена цена.

И при двата типа опции избраният актив, на който е базирана опцията ,служи единствено като база, като  бенчмарк за самата опция за да се определи дали тя ще е „в парите“ или „извън парите“ или с други думи – дали ще е на печалба или загуба.

Какви са разликите между тях?

Възвръщаемост

Както при повечето инвестиции ,най-важният аспект за сравнение между бинарните опции и традиционните такива е възвръщаемостта.

При търговията с бинарни опции възвръщаемостта е предварително определена в началото и варира между 50% и 90% в зависимост от вида бинарна опция (съществуват и видове бинарни опции, които носят възвръщаемост до 500%). Докато при традиционните опции възвръщаемостта не е определена и  варира в  зависимост от  движението  на базовия актив, за купувача тя е неограничена, а загубата му е ограничена до размера на платената премия.

При традиционните опции, инвеститорът печели или губи определена сума, която зависи от това колко липса е разликата между цената на упражняване на опцията и цената в момента (или цената в края на срока на опцията).

Срок на опциите

Налице е съществена разлика в срока на опциите при двата вида опции. Традиционните опции обикновено предлагат срокове от  рода на  месец, година и повече, докато бинарните опции предлагат срокове, които започват от 15 секунди, също така има и за 1 минута, 5 минути, час, дневни и достигат до месечни.

Краткосрочните срокове, които предлагат бинарните опции ,дават възможност на инвеститорите да получат бързи  печалби от техните търговии ,също  така  имат  гъвкавост при  избора  на инвестиция в сравнение с традиционните опции.

Изпълнение

Продажбата на традиционна опция може да бъде извършена във всеки един момент до момента на изтичане на срока на опцията. Докато при бинарните опции, веднъж закупена се чака до края на срока и за да се определи дали ще завърши на печалба или на загуба (някои брокери на бинарни опции предлагат и продажбата им преди срока на изтичане, но те се срещат по-рядко). За това при бинарните опции трябва да се внимава повече.

Риск и печалба

Това е мястото, където разликата между традиционните и бинарните опции си проличава най-много. При бинарните опции инвеститорът не може да загуби повече от инвестирана сума, т.е загубата е предварително ограничена, дори  има брокери, които възстановяват 10-15-20% при загуба. Печалбата  при  тях  също  е  ограничена  и предварително  определена, докато  при традиционните опции тя варира от 0 до безкрайност. Също така при традиционните опции може да се използва марджин, който значително увеличава риска.

Бинарните опции предлагат лесно решение за инвестиция, което може да бъде  направено няколко пъти през деня и не изисква непрекъснато следене на вече направената търговия, както е при традиционните опции, където трябва да следите пазара постоянно за да прецените дали да упражните  опцията. Бинарните  опции  са  подходящи  за  инвеститори, които  нямат опит  и предпочитат по-нисък риск. Печалбите при традиционните опции може да са повече, но са със значително по-висок риск, което може да  доведе  до  зануляване  на сметката ви при няколко загубени сделки.

 

Подобни статии

UA-58431095-1