Управление на риска

Без съмнение търговията с финансови деривативни инструменти е рисково. Бинарните опции не са изключение. Противно на някои мнения, те носят по-малък риск в сравнение с други форми на търговия ако се използват правилно. Един форекс акаунт използващ марджин може да загуби огромни суми за минути ако не се наблюдава, докато при бинарните опции може да се загуби единствено заложената сума. Дори и с тази защита все още е необходимо да се използва правилна преценка, да се контролират емоциите и да се управлява риска.

 

 

Първа стъпка – започнете с обучение

Първата стъпка е свързана със знанията, които притежавате. Не става въпрос единствено за знания  свързани с търговията сама по себе си, а какво представлява пазарът като цяло. Трябва да знаете всичко за него и как той реагира на различни събития. Това познание само може да Ви бъде от полза. За да печелите от пазарите е необходим задълбочен фундаментален  и технически анализ, които изискват знания.

 

Втора стъпка – колко сте готови да рискувате?

Следващата стъпка е свързана с определянето на сумата по позицията. Търгувайте с малки размери във всяка сделка. Поддържайки такава търговия Вие ще сте в състояние да изпълнявате сделките, които вашата система Ви дава като сигнали. Също така няма да изтъргувате и загубите цялата си сметка с една голяма сделка.

 

Трета стъпка – изберете стратегия

Последната част е свързана с избора на стратегия. Тя представлява систематичен начин за генериране на сигнали за покупка и продажба, които са измерими, повторяеми и предсказуеми.

Тези три стъпки взети заедно ограничават и управляват риска.

Подобни статии

UA-58431095-1